Molnhöjd

Detta är en grafisk bild över molnhöjden. Grafen rör sig från höger till vänster på den vänstra sidan om den vertikala stapeln. Till höger om stapeln syns den senaste mätningen. Den horisontella linjen visar höjden 3000 ft.

Molnhöjdslaser Molnhöjdslaser
Sök