Användarvillkor

Den här sidan är inte en officiell sida från Gävle Kommun. Gävle Flygplats AB har lagts ned och den här sidan är byggd för att sprida kunskap om vad som fortfarande kan finnas tillgängligt för invånare i Region Gävleborg.
Sidan drivs av den ideella föreningen Beredskap Gävleborg.
I dagsläget går det fortfarande att landa på banan efter inhämtat landningstillstånd (PPR) från Lovéns trafikskola på 026-4206784
Stråket är fritt fram att använda. Glöm inte att skapa en färdplan för att visa för FPC att det finns ett intresse att använda flygplatsen.
Sök